Maszyny CNC

Zalety:

 • KOMPLETNA DETEKCJA I SYSTEM GASZENIA
 • PRZEZNACZENIE: DO MASZYN CNC / SZAF ELEKTRYCZNYCH
 • Łatwa / Elastyczna instalacja
 • Szybkie i skuteczne tłumienie
 • Brak konieczności zasialania elektrycznego
 • Brak ruchomych elementów, części
 • Wysoce ekonomiczny
JAK ZAMÓWIĆ

1. Szybki i łatwy montaż bezpośrednio w maszynie CNC:
Czerwona rurka detekcyjna jest elastyczna, łatwo instalowana bezpośrednio przy innych przewodach. Podczas eksploatacji, przewód rurowy jest pod ciśnieniem za pomocą suchego azotu do 16 barów. Dynamika ciśnienia sprawiają, że rurka bardziej reaktywne na ciepło.

2. Wczesne wykrywanie pożaru:
Jeśli wystąpi przyrost temperatury podczas pożaru czujnik ciśnieniowy (przewód detekcyjny pęknie w miejscu inicjacji pożaru (ok. 110° C).

3. Natychmiastowe tłumienie:
Nagłe rozprężenie rurki detekcyjnej uruchamia zawór i następuję wypełnienie całej maszyny CNC środkiem gaśniczym CO2 (lub innym wybranym). Szybkość zadziałania powoduje minimalizacje kosztów przywrócenia maszyny do pracy.

System gaśniczy jest dobierany indywidualnie pod każdą maszynę. W zależności od jej kubatury, zastosowanego czynnika stwarzającego zagrożenie nasi specjaliści zaproponują najbardziej efektywny środek gaśniczy oraz odpowiednią ilość środka gaśniczego. Proponujemy środki gaśnicze takie jak C02, Novec 1230, fm200.

Szafy elektryczne, sterownicze

Zalety:

 • KOMPLETNA DETEKCJA I SYSTEM GASZENIA
 • PRZEZNACZENIE: DO SZAF ELEKTRYCZNYCH / STEROWNICZYCH
 • Łatwa / Elastyczna instalacja
 • Szybkie i skuteczne tłumienie
 • Brak konieczności zasialania elektrycznego
 • Brak ruchomych elementów, części
 • Wysoce ekonomiczny
JAK ZAMÓWIĆ

1. Szybki i łatwy montaż bezpośrednio w szafach elektrycznych:
Czerwona rurka detekcyjna jest elastyczna, łatwo instalowana bezpośrednio przy innych przewodach. Podczas eksploatacji, przewód rurowy jest pod ciśnieniem za pomocą suchego azotu do 16 barów. Dynamika ciśnienia sprawiają, że rurka bardziej reaktywne na ciepło.

2. Wczesne wykrywanie pożaru:
Jeśli wystąpi przyrost temperatury podczas pożaru czujnik ciśnieniowy (przewód detekcyjny pęknie w miejscu inicjacji pożaru (ok. 110° C).

3. Natychmiastowe tłumienie:
Nagłe rozprężenie rurki detekcyjnej uruchamia zawór i następuję wypełnienie całej szafy elektrycznej środkiem gaśniczym CO2 (lub innym wybranym). Szybkość zadziałania powoduje minimalizacje kosztów przywrócenia zasilania energetycznego.

System gaśniczy jest dobierany indywidualnie pod każdą maszynę. W zależności od jej kubatury, zastosowanego czynnika stwarzającego zagrożenie nasi specjaliści zaproponują najbardziej efektywny środek gaśniczy oraz odpowiednią ilość środka gaśniczego. Proponujemy środki gaśnicze takie jak C02, Novec 1230, fm200.

Zakładka degestoria w laboratoriach

Zalety:

 • KOMPLETNA DETEKCJA I SYSTEM GASZENIA
 • PRZEZNACZENIE: LABOLATORIA
 • Łatwa / Elastyczna instalacja
 • Szybkie i skuteczne tłumienie
 • Brak konieczności zasialania elektrycznego
 • Brak ruchomych elementów, części
 • Wysoce ekonomiczny
JAK ZAMÓWIĆ

1. Szybki i łatwy montaż bezpośrednio w degestorium:
Czerwona rurka detekcyjna jest elastyczna, łatwo instalowana bezpośrednio przy innych przewodach. Podczas eksploatacji, przewód rurowy jest pod ciśnieniem za pomocą suchego azotu do 16 barów. Dynamika ciśnienia sprawiają, że rurka bardziej reaktywne na ciepło.

2. Wczesne wykrywanie pożaru:
Jeśli wystąpi przyrost temperatury podczas pożaru czujnik ciśnieniowy (przewód detekcyjny pęknie w miejscu inicjacji pożaru (ok. 110° C).

3. Natychmiastowe tłumienie:
Nagłe rozprężenie rurki detekcyjnej uruchamia zawór i następuję wypełnienie całego degestorium środkiem gaśniczym (lub innym wybranym). Szybkość zadziałania powoduje minimalizacje kosztów przywrócenia degestorium do dalszej pracy.

System gaśniczy jest dobierany indywidualnie pod każdą maszynę. W zależności od jej kubatury, zastosowanego czynnika stwarzającego zagrożenie nasi specjaliści zaproponują najbardziej efektywny środek gaśniczy oraz odpowiednią ilość środka gaśniczego. Proponujemy środki gaśnicze takie jak C02, Novec 1230, fm200.

Kuchnie

Zalety:

 • KOMPLETNA DETEKCJA I SYSTEM GASZENIA
 • PRZEZNACZENIE: DO KUCHNI
 • Łatwa / Elastyczna instalacja
 • Szybkie i skuteczne tłumienie
 • Brak konieczności zasialania elektrycznego
 • Brak ruchomych elementów, części
 • Wysoce ekonomiczny
JAK ZAMÓWIĆ

System gaśniczy został przetestowany zgodnie z wymaganiami normy o otrzymał certyfikat LPCB

1. Szybki i łatwy montaż bezpośrednio nad obszarem gotowania posiłków:
Czerwona rurka detekcyjna jest elastyczna, łatwo instalowana bezpośrednio przy innych przewodach. Podczas eksploatacji, przewód rurowy jest pod ciśnieniem za pomocą suchego azotu do 16 barów. Dynamika ciśnienia sprawiają, że rurka bardziej reaktywne na ciepło.

2. Wczesne wykrywanie pożaru:
Jeśli wystąpi przyrost temperatury podczas pożaru czujnik ciśnieniowy (przewód detekcyjny pęknie w miejscu inicjacji pożaru (ok. 175° C).

3. Natychmiastowe tłumienie:
Nagłe rozprężenie rurki detekcyjnej uruchamia zawór i następuję zalanie obszaru chronionego środkiem gaśniczym przeznaczonym do gaszenia pożarów grupy pożarów F (tłuszczów). Szybkość zadziałania powoduje minimalizacje kosztów szybkość przywrócenia kuchni do dalszej eksploatacji.

Pojazdy

Zalety:

 • KOMPLETNA DETEKCJA I SYSTEM GASZENIA
 • PRZEZNACZENIE: POJAZDY SILNIKOWE (AUTOBUSY)
 • Łatwa / Elastyczna instalacja
 • Szybkie i skuteczne tłumienie
 • Brak konieczności zasialania elektrycznego
 • Brak ruchomych elementów, części
 • Wysoce ekonomiczny
JAK ZAMÓWIĆ

System gaśniczy został przetestowany przez szwedzką jednostkę certyfikujacą. Wg normy SPCR 183 / Metoda SP 4912, wydanie 3

1. Szybki i łatwy montaż bezpośrednio w komorze silnika pojazdu:
Czerwona rurka detekcyjna jest elastyczna, łatwo instalowana bezpośrednio przy innych przewodach. Podczas eksploatacji, przewód rurowy jest pod ciśnieniem za pomocą suchego azotu do 16 barów. Dynamika ciśnienia sprawiają, że rurka bardziej reaktywne na ciepło.

2. Wczesne wykrywanie pożaru:
Jeśli wystąpi przyrost temperatury podczas pożaru czujnik ciśnieniowy (przewód detekcyjny pęknie w miejscu inicjacji pożaru (ok. 110° C).

3. Natychmiastowe tłumienie:
Nagłe rozprężenie rurki detekcyjnej uruchamia zawór i następuję wypełnienie całej komory silnikowej środkiem gaśniczym. Szybkość zadziałania powoduje minimalizacje kosztów przywrócenia pojazdu do dalszej eksploatacji.

System zabezpieczy pojazd przed każdym ryzykiem powstania pożaru:

 • - pozostałościami ropy naftowej i wyciekiem paliwa
 • - przegrzaniem silnika
 • - zwarciem
 • - zranieniem pasażera
 • - uszkodzeniem pojazdu i naprawą

Ze względów bezpieczeństwa, ciecz ze środkiem gaśniczym i gaz znajdują się w oddzielnych komorach. Po zadziałaniu systemu ciecz zostaje wypychana przez tłok w którym znajduje się gaz pod ciśnieniem. Wbudowany regulator ciśnienia zapewnia rozładowanie środka gaśniczego pod równym ciśnieniem do końca środka gaśniczego.

Top